Support Justgo4it

logo-anbiOmdat wij een stichting zijn kunnen we uw support goed gebruiken. U kunt ons helpen door voor ons te bidden, uw middelen beschikbaar te stellen, of ons op financieel gebied te steunen. Dit laatste kan periodiek of eenmalig. Wij zijn een ANBI stichting, het is dus mogelijk belastingvrij te doneren.

right_idealU kunt natuurlijk ook zelf het geld overmaken:
Bankrekeningnummer: NL23RABO0105859621 te Enschede.


Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Beloningsbeleid
De stichting is afhankelijk van giften. En de bestuursleden werken op vrijwillige basis.


Doelstelling

Het ondersteunen, bevorderen, opzetten en in standhouden van hulpverlening voor mensen in nood, zoals verslaafden, weduwen en wezen, en hen te helpen als waardige en volwaardige mensen in de maatschappij te functioneren.

Financiële verantwoording
Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2021
Jaarcijfers 2022
Jaarcijfers 2023

Support Justgo4it

Because we have a foundation we can use your support. You can help us by praying for us, your resources available, or to support us. Financially The latter may be periodic or one-time . We are an ANBI foundation , so it is possible to donate tax. Of course you can also transfer the money itself: