Visie

“Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen.” Maleachi 4:6a

Henk ziet zichzelf als een organische life coach. Hij leert mensen om verantwoordelijkheid op te nemen en keuzes te maken: wat hoort in de situatie waarin je nu bent. Henk zijn manier van werken is vragenstellen. Uiteraard in de hoop dat ze discipelen van Christus worden en niet afhankelijk worden van Henk.

Missie

Het helpen met groeien van huizen van vrede op iedere plaats waar daar behoefte aan is. Daar bouwt Henk aan in heel Nederland. Een ‘huis van vrede’ is een groep van mensen die gaan voor relationeel discipelschap en als doel hebben zelf weer een huis te starten, zodat er een beweging van God komt in huizen in elke stad.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.


Beloningsbeleid
De stichting is afhankelijk van giften, de bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Wegens vertrek van een van de bestuursleden zoeken wij een nieuwe penningmeester per 1-10-2018. Meer informatie op de Facebook pagina van Henk.