Stichting Just Go 4 It gaat door!

Stichting JustGo4It gaat door! Na het overlijden van Henk Kempers op 1 januari 2019, iniatiatiefnemer en visionair voor de stichting, was het rouwen en herbezinnen. Het verlies en verdriet waren groot. Maar het blijkt dat God doorgaat. Het werk dat Henk begon is springlevend. De beweging van discipelschap onder Roma en anderen in Twente blijft zich uitbreiden. Per november is een deels nieuw bestuur aangetreden, bestaande uit Arjen Roth, Herman Bolte, Sebastian Sarkezi en Jan-Willem Meijer. Daarnaast verbinden Joan de Ruyter (weduwe van Henk) en Eddy Boevink zich als adviseur aan het bestuur. Het bestuur stelt zich tot doel om voort te bouwen op het werk van Henk door de beweging onder de Roma te ondersteunen en te faciliteren, en het bieden van praktische ondersteuning door bijvoorbeeld huisvesting, toerusting en leerwerktrajecten. In december hopen we weer een nieuwsbrief uit te brengen om te vertellen over het afgelopen jaar en al enigszins vooruit te blikken op de toekomst.