Naam ANBI
Stichting Just Go 4 it

RSIN/fiscaal nummer ANBI
820437396


Contactgegevens
Nederland

Caro van Eyckstraat 46, 7558 NH Hengelo (Ov.)


Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Voorzitter: Arjen Robert Roth
Penningmeester: Herman Bolte
Algemeen lid: Sabastiaan Sarkezi
Algemeen lid: Jan-Willem Meijer
Adviseur: Joan de Ruijter
Adviseur: Eddie Boevink


Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan te downloaden.


Beloningsbeleid
De stichting is afhankelijk van giften. De bestuursleden werken op vrijwillige basis.


Doelstelling

Het ondersteunen, bevorderen, opzetten en in standhouden van hulpverlening voor mensen in nood, zoals verslaafden, weduwen en wezen, en hen te helpen als waardige en volwaardige mensen in de maatschappij te functioneren.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verlangen van de stichting komt tot uiting in de volgende werkzaamheden die door de familie Kempers op Curaçao worden uitgevoerd:
– bezoek aan gevangenen.
– slaapruimte en dagbesteding voor ex-gedetineerden.
– interkerkelijk beweging ondersteunen om de Curacouenaar toe te rusten en bruggen te bouwen tussen kerken.
– ondersteunen van ex-verslaafden in hun gevecht verslavingsvrij te leven.
– het geven van Nederlandse bijles aan kinderen.

Op Curaçao werkte Henk Kempers mee aan het de visie voor het aankopen van grond. Zie het masterplan voor meer informatie over Mercy Homes.


Financiële verantwoording
Zie de daarvoor bedoelde pagina.