Henk Kempers kreeg in 2009 het verlangen om de handen uit de mouwen te steken op Curaçao, onder andere gebaseerd op Maleachi 3:24 (ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders). De stichting JustGo4It is door Henk Kempers opgericht om dit verlangen te ondersteunen. Op deze pagina leest u meer over de Henk Kempers en het werk wat daar gedaan werd.

Henk heeft laten zien dat zijn passie voor hulpbehoevenden een sterke kracht is. Hij is betrokken (geweest) bij de volgende initiatieven:

Stichting Klein Jeruzalem (van Herman en Bep Gijsbers) en stichting Justgo4it zijn twee zelfstandige stichtingen, die wel bepaalde raakvlakken hebben. Hierin hielpen ze elkaar en werkten samen.

De wijk staat bekend als een met veel armoede en criminaliteit. Er werd al het een en ander voor de buurt gedaan. We hielpen mee iets op te zetten voor ex-gedetineerden en ex-verslaafden: huisvesting, (her)scholing, werkervaringsplekken. Ze verdienen een tweede kans. Op het terrein van stichting Klein Jeruzalem staan o.a. porto-cabins, die als ze opgeknapt zijn, plaats bieden aan 25 personen.

Sinds juni 2011 werd er gestart met een inloophuis waar mensen (waaronder verslaafden) onder het genot van wat drinken en een versnapering een praatje kunnen maken en een spelletje kunnen spelen.

Landelijk Platform Ex-verslaafden: roept de regering op zich sterk te maken om het politieke beleid en de verslavingszorg in Nederland veel uitdrukkelijker gericht te laten zijn op de enige échte oplossing voor iedere verslaafde: een volledig verslavingsvrij leven. Daarnaast moeten ex-verslaafden als serieuze gesprekspartner worden gehoord en betrokken bij politieke besluitvorming en discussie over overheidsbeleid met betrekking tot verslavende middelen.

Stichting Nieuw Leven: Stichting Nieuw Leven is opgericht in oktober 2003 door initiatiefnemer Henk Kempers en een aantal christenen in Twente, die zich het lot van verslaafden aantrekken. Zij willen vanuit hun christelijke levensovertuiging bijdragen aan het herstel van de levens van deze mensen. Zij signaleerden dat in Twente een christelijk zorgaanbod voor verslaafden veelal ontbreekt. Landelijk bestaat er grote behoefte aan christelijke verslavingszorg, getuige de lange wachtlijsten van de landelijk werkende Stichting De Hoop, het centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening in Dordrecht. Stichting Nieuw Leven heeft zich daarom ten doel gesteld om in samenwerking met De Hoop te komen tot een professioneel christelijk zorgaanbod voor verslaafden in de regio Twente.

Op Curaçao heeft Henk zich bezig gehouden met straatwerk en coaching. Joan deed zich kinderwerk.

Anno 2018 wonen de Kempers weer in Nederland, in Enschede.